Patanggal ng Halas, Rashes and Insect Bites

Ito ay mabisang gamot sa mga halas, diaper rash at insect bites