วิธีแว๊กซ์รักแร้ด้วยตัวเอง โดย Evy wax (ขนรักแร้ออกทั้งราก)

วิธีแว๊กซ์รักแร้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆ
รักแร้เรียนเนียน
ไม่เป็นขนคุด
ไม่เป็นตุ่มไก่
ขนขึ้นช้า